ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ 2017

thumb

ΤΙΤΛΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ: ΜΟΝΙΜΟΣ ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥ ΚΥΣΤΕΩΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΒΑΣΙΣΜΕΝΗΣ ΣΕ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

ΠΡΟΦΙΛ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ: Απευθύνεται σε Νοσηλευτές  και σε φοιτητές για ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ: 30 άτομα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2,5 ώρες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ: ΘΕΟΛΟΓΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  Νοσηλεύτρια Κ.Υ. Αμυνταίου, Συνεργάτις- Εκπαιδεύτρια  Π.Φ.Υ. και Γενικής Ιατρικής  Α.Π.Θ.

ΣΤΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  Νοσηλεύτρια MSc, PhD© Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, Γ.Ν.Φλώρινας.                                                                             

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΙΝΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του  φροντιστηρίου είναι η ενίσχυση των γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων  των εκπαιδευομένων σε θέματα διαχείρισης καθετήρων ουροδόχου κύστεως με απώτερο σκοπό την μείωση των επιπλοκών και άσκοπων καθετηριασμών.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Α)  ΕΠΙΠΕΔΟ ΓΝΩΣΕΩΝ:

  1. 1)Να γνωρίζουν τα στοιχεία ανατομίας του ουροποιητικού συστήματος.
  2. 2)Να αναγνωρίζουν τις ενδείξεις και αντενδείξεις του καθετηριασμού.
  3. 3)Να απαριθμούν τα είδη καθετήρων ουροδόχου κύστεως.
  4. 4)Να κατανοούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά του καθετήρα.

Β)  ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ:

  1. 1)Να τοποθετούν καθετήρα ουροδόχου κύστεως σύμφωνα με την ορθή νοσηλευτική πρακτική.
  2. 2)Να εφαρμόζουν άσηπτη τεχνική καθ’ όλη την διάρκεια της διαδικασίας του καθετηριασμού.
  3. 3)Να ελέγχουν για σημεία λοίμωξης του ουροποιητικού.
  4. 4)Να εντοπίζουν προβλήματα κατά την τοποθέτηση, παραμονή και αφαίρεση του καθετήρα.
  5. 5)Να επιλύουν προβλήματα που προκύπτουν κατά την τοποθέτηση, παραμονή και αφαίρεση του καθετήρα.

Γ)  ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΤΑΣΕΩΝ:

Να υιοθετήσουν θετική στάση για την χρήση τεχνικών για τον ασφαλέστερο τρόπο καθετηριασμού της ουροδόχου κύστεως.