ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ (2η Διαβούλευση)

thumb

2η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ του Δημόσιου Ανοικτού Κοινού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ», CPV: 79713000-5 του Γενικού Νοσοκομείου: ”Μαμάτσειο”-”Μποδοσάκειο”. Οι Παρατηρήσεις επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ θα σταλούν ηλεκτρονικά στο  email : promi@mamatsio.gr και prometh@otenet.gr, μέχρι την Παρασκευή 10-10-2014 και ώρα 14:30 π.μ .

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (1η Δημόσια Διαβούλευση)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΝΕΟ)