ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 6373-06 09 2022 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ_signed