Δημόσιοι Διαγωνισμοί

thumb

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΑΠΟ ΛΙΠΩΔΗ ΙΣΤΟ
Read More
thumb

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 44/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΑΔΑΜ: 23PROC012969012)

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ.44/2022 Διακήρυξης (ΑΔΑΜ: 23PROC012969012) του Επαναληπτικού Ανοικτού διαγωνισμού άνω του ορίου μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την «Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19» για το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο» από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».
Read More
thumb

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ (Τ.Ε.Π.) ΣΕ ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 3ης Υ.ΠΕ.: Γ.Ν. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, Γ.Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, Γ.Ν. ΚΟΖΑΝHΣ “ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ”, Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ”»
Read More