ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

thumb

Παροχή διευκρινίσεων επί της αριθμ. 1/2021 Διακήρυξης του Διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση της επιδημίας Covid 19 για το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ‘’Μποδοσάκειο’’»

Διευκρίνιση 1

Διευκρίνιση 2