ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ