ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. ΔΟΜΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2017

thumb

Συνεργασία και απόδοση στο κλινικό περιβάλλον: δόμηση αποτελεσματικής ομάδας

 

 

Σχεδιασμός- Παρουσίαση: Θανασά Γεωργία

Υπεύθυνη Γραφείου Ποιότητας, MSc, Γενικό Νοσοκομείο Γεννηματάς,Αθηνών

 

Στόχος: Να εκπαιδευτούν οι συμμετέχοντες, σε διαδραστικό περιβάλλον, και σε παράγοντες που αποτελούν θεμέλιους λίθους, για το σχηματισμό και τη λειτουργία αποτελεσματικών και παραγωγικών ομάδων στο κλινικό περιβάλλον του νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που αποτελούν εμπόδια για τη δόμηση επιτυχημένων μονάδων αλλά και τους παράγοντες που υπαγορεύουν την ιδιαιτερότητα των νοσηλευτικών και κλινικών ομάδων.

Ομάδα στόχος: έως 20 επαγγελματίες υγείας που έχουν κλινικό έργο

Διάρκεια: 2 ώρες