ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 6ΝΘ546907Ρ-ΟΔΓ