ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΣΕ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗ