ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

thumb

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

————————–

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3ης Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                              ΚΟΖΑΝΗ   17-9-2015

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ                                                                                   

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ»

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΤΟΥ Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»  ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» ΑΝΕΥ ΑΜΟΙΒΗΣ

Ο Διοικητής του Γ.Ν. «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ-ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» καλεί τους υποψήφιους ιατρούς-νοσηλευτές-μαίες που ενδιαφέρονται  να παρέχουν διδακτικό έργο άνευ αμοιβής στο Δ.Ι.Ε.Κ. του Γ.Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»   για το εκπαιδευτικό έτος 2015-16 να υποβάλουν αιτήσεις στη Γραμματεία του ΔΙΕΚ απέναντι από το Νοσοκομείο, από 18 έως και 28  Σεπτεμβρίου 2015 καθημερινά κατά τις εργάσιμες ώρες. Πληροφορίες στο τηλ 2461352813.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα θα διδαχθούν τα  παρακάτω μαθήματα:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ   Α ΄&  Β΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ  Α΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ  Α΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

 ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  Α΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ  Α΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ  Α΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  Α΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΙΙ   Β ΄ &  Γ΄     ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  Β΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ    Β΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ  Β΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ  Α΄  Β ΄ &  Γ΄  ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ  Γ΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  Γ΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ  Δ΄      ΕΞΑΜΗΝΟ

 

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ  Δ΄      ΕΞΑΜΗΝΟ