ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΜ

thumb

Δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο “Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίου”.

Κατεβάστε την περίληψη της προκύρηξης εδώ