ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

thumb

Προκήρυξη Δημόσιου Διεθνή Ανοικτού Κοινού Διαγωνισμού με κωδικό CPV 9090000-9 του ΠΠΥΥ έτους 2011 για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων Κοζάνης–Πτολεμαΐδας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 568.500,00.

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Με την αριθμ. 744/3-12-2012 απόφαση του Δ.Σ. των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ΚοζάνηςΠτολεμαΐδας,

εγκρίνεται η μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του διεθνή δημόσιου ανοικτού κοινού διαγωνισμού με CPV: 909100000-9 του ΠΠΥΥ έτους 2011, για την ανάδειξη αναδόχου καθαριότητας των κτηριακών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ΚοζάνηςΠτολεμαΐδας, με τροποποίηση των όρων της αριθμ.3/2012επαναπροκήρυξης, για τις 28/1/2013. Κατεβαστε την τροποποιημένη περίληψη της επαναπροκήρυξης εδώ.