ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ

thumb

Σύμφωνα με την υπ΄αρ 173/28-03-2012 απόφαση του Δ.Σ των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων ΠτολεμαΐδαςΚοζάνης αποφασίστηκε ματαίωση διενέργειας του δημόσιου διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια «Ιατρικών αερίων» με CPV
(24100000-5) των διασυνδεόμενων νοσοκομείων ΠτολεμαΐδαςΚοζάνης