ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ ΤΟΥ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

thumb

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας «ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ» σύμφωνα με την υπ’αριθμ.429/08-12-2011 απόφαση Δ.Σ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορά για την προμήθεια διαθερμίας ουρολογικής χρήσης, συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 15.000,00 € συμπ. ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.