ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΧΡΩΣΕΩΣ

thumb

Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ενός μηχανήματος αυτόματης χρώσεως για το παθολογοανατομικό τμήμα του Νοσοκομείου με κριτήριο κατακύρωσης την συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Κατεβάστε την προκύρηξη εδώ.