Προστασία Δικαιωμάτων του Πολίτη

  • Έντυπο Ευχαριστιών – PDF
  • Έντυπο Υποβολής Παραπόνων – PDF
  • Οδηγός Πολίτη – PDF
  • Δικαιώματα και Υποχρεώσεις ασθενών – PDF
  • Για σένα, τον φροντιστή,τον συνοδό, τον συγγενή, τον φίλο – PDF