ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΣΤΟ ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ (ΕΙΚΟΝΕΣ)