ΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

thumb

Σύμφωνα με την υπ’α 97/14-03-2012 απόφαση του Δ.Σ των διασυνδεομένων Νοσοκομείων Πτολεμαϊδας – ΚΛΟζάνης αποφασίστηκε η ακύρωση του διαγωνισμού των υπηρεσιών φύλαξης των χώρων του Γ.Ν Πτολεμαϊδας και η επαναπροκήρυξη του με νέους όρους.