Αποκλοιστικές/οι Νοσηλεύτριες/ες

  • Αρχική
  • Αποκλοιστικές/οι Νοσηλεύτριες/ες
thumb

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ/ΤΩΝ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ/ΟΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΕΣ/ΕΣ Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση Αποκλειστικής/ου Νοσηλεύτριας/τη , θα πρέπει να γνωρίζετε ότι: Πρέπει να είναι εφοδιασμένη με άδεια εργασίας, να συμπεριλαμβάνεται στον ονομαστικό πίνακα του Νοσοκομείου και να διαθέτει τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τα προσόντα που επιβάλλονται εκ του νόμου. Ως εκ τούτου η διάθεση…
Read More