ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μεγάλου Σταθμού Τηλεϊατρικής Ιατρού Συμβούλου (ΣΤΙΣ)