ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ-ΑΠΟΔΟΧΗ ΘΕΣΗΣ