ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

  • Αρχική
  • Δελτία Τύπου
  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ