ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΝΕΦΡΟΛΟΓΟΥ ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΕΠΙΜ. Β΄