Αποσαφηνιστική δήλωση σχετικά με το Παθολογικό τμήμα