ΔΩΡΕΑ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ