ΠΡΟΣΦΟΡΑ Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ Α.Ε