ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ