ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΡΟΖΑ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΣΥΖΥΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ