ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6.2017 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 4 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ