ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 4-2017 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ C-ARM