Ημερίδα παρουσίασης των υλοποιούμενων παρεμβάσεων και έργων