ΕΝΤΑΞΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΗΤΡ.ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤ. ΔΟΜΗΜ. ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ