ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 11-2016 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ