ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ

thumb

   ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό

 

Πτολεμαΐδα    04-10-2016  

   ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών

 

Aρ. Πρωτ:       12281

   Ταχ. Δ/νση : Θέση Κουρί  

 

 

   Τηλέφωνο : 2463351309

 

 

   Email : prometh@otenet.gr

   Πληροφορίες : Β.ΓΡΙΒΑ

ΠΡΟΣ

   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

 

ΘΕΜΑ : “Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για στεγανοποίηση του Δώματος των ΤΕΠ 700 m2 προϋπολογισμού δαπάνης 9.000,00 € συμπ.ΦΠΑ.

 

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε με email στο prometh@otenet.gr οικονομική προσφορά για την στεγανοποίηση του Δώματος των ΤΕΠ 700 m2 ,όπως περιγράφεται παρακάτω μέχρι και την Δευτέρα 10-10-2016 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ ΤΕΠ 700 m2

  • Καλό καθαρισμό της επιφάνειας.
  • Τοπικές επιδιορθώσεις στο υπάρχουν ασφαλτόπανο για την καλύτερη συγκόλληση του νέου ασφαλτοπάνου.
  • Αστάρωμα με ασφαλτικό βερνίκι.
  • Τοποθέτηση 14 ( δεκατεσσάρων) εξαερισμών για την εξάτμιση της εγκλωβισμένης υγρασίας.
  • Τοποθέτηση ασφαλτοπάνου με επικάλυψη ψηφίδας βάρους 5 kg/m2 και αντοχής σε χαμηλή θερμοκρασία (-200C) με τη βοήθεια φλόγιστρου .
  • Λιώσιμο ραφών και σφράγιση με ασφαλτικό μαστική στα σημεία που απαιτείτε.
  • Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να είναι πιστοποιημένα κατά ISO 9001:2000.
  • To συνεργείο να είναι πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα για ανάλογες εργασίες.
  • Χρόνος ισχύος προσφοράς 3 μήνες (να αναγράφεται επί της προσφοράς).

 

 

                  

 

 

                                                      Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                                                                       κ.α.α

 

 

 

 

                                                                                                             ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΜΑΡΑ