ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΩΡΛ

thumb

   ΤΜΗΜΑ : Οικονομικό

 

Πτολεμαΐδα     04-10-2016  

   ΓΡΑΦΕΙΟ : Προμηθειών

 

Aρ. Πρωτ:         12271

   Ταχ. Δ/νση : Θέση Κουρί  

 

 

   Τηλέφωνο : 2463351309

 

 

   Email : prometh@otenet.gr

   Πληροφορίες : Β.ΓΡΙΒΑ

ΠΡΟΣ

   ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

 

ΘΕΜΑ : “Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για προμήθεια υλικών για χρήση ΩΡΛ’’

 

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε με email στο prometh@otenet.gr οικονομική προσφορά για τα ακόλουθα υλικά για χρήση ΩΡΛ μέχρι και την Δευτέρα 10-10-2016 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

 

Α/Α

ΕΙΔΗ

ΜΟΝ.ΜΕΤΡ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

1

Ηλεκτρική Αναρρόφηση

Εξοπλισμένη με υδρόφοβο 99% βακτηριακό φίλτρο, μανόμετρο για τον έλεγχο του κενού και 2 φιάλες 2L με διπλή βαλβίδα ασφαλείας

 • Με 4 αντιστατικά ροδάκια, δυο εκ των οποίων με φρένο που επιτρέπουν τέλεια κινητικότητα
 • Κομβίο ρύθμισης ισχύος αναρρόφησης  
 • Τάση λειτουργίας: 220V / 50 Hz
 • Μέγιστη αναρρόφηση: 90L / min περίπου
 • Κύκλος λειτουργίας: Συνεχής
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 έτη
 • Το προσφερόμενο είδος να φέρει: Σήμανση CE

ΤΕΜ

1

2

Μετωπιαίο κάτοπτρο ψυχρού φωτισμού με:

 • Ρυθμιζόμενο Κεφαλόδεσμο
 • Οπτική Ίνα
 • Ρυθμιζόμενη δέσμη φωτός
 • Επένδυση από μαλακό δέρμα στον κεφαλόδεσμο
 • Σύνδεση με πηγή STORZ Xenon Nova 175
 • Εγγύηση καλής λειτουργίας: 2 έτη
 • Το προσφερόμενο είδος να φέρει: Σήμανση CE

ΤΕΜ

1

3

Άγκιστρο ωτών 140mm μικρό

ΤΕΜ

5

4

Άγκιστρο ωτών 140mm μεσαίο

ΤΕΜ

5

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2.500 € ΜΕ ΦΠΑ

 

 

 

 • Η τιμή της προσφοράς να μην υπερβαίνει αυτής του παρατηρητηρίου τιμών και υποχρεωτικά να αναγράφεται ο αύξων αριθμός του υλικού στο παρατηρητήριο (αν υπάρχει).
 • Αν το υλικό δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο Τιμών να δηλώνετε με υπεύθυνη δήλωση ότι το συγκεκριμένο είδος δεν υπάρχει στο Παρατηρητήριο. Σε διαφορετική περίπτωση η προσφορά θα απορρίπτεται.
 • Τα προσφερόμενα είδη να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις των Διεθνών και Ευρωπαϊκών προτύπων και να φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση CE.
 • Να αναγράφετε πάντοτε τον κωδικό του είδους εργοστασίου παραγωγής, τον κωδικό Ε.Κ.Α.Π.Τ.Υ. του προϊόντος και τον κωδικό GMDN του προϊόντος.
 • Η προσφορά να περιλαμβάνει αναλυτικές τεχνικές περιγραφές ή περιγραφικά φυλλάδια και φωτογραφίες των προσφερόμενων ειδών.
 • Αν κριθεί απαραίτητο, το Νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την προσκόμιση δειγμάτων των ζητούμενων ειδών.
 • Χρόνος ισχύος προσφοράς 3 μήνες (να αναγράφεται επί της προσφοράς).
 • Χρόνος παράδοσης: Τρείς (3) εβδομάδες
 • Τρόπος πληρωμής: Επί Πιστώσει.                      

 

                                                            

                                                                                        Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

                                                                                                                                                    κ.α.α

 

 

                                                                                                                                    ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΜΑΡΑ