ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΪΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ Γ.Ν. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

thumb

Το Γ.Ν Πτολεμαΐδας, στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας των τμημάτων Πληροφορικής & Οργάνωσης και του Ακτινοδιαγνωστικού, προσφέρει πλέον υπηρεσίες τηλεϊατρικής.

Οι υπηρεσίες προσανατολίζονται στις απεικονιστικές εξετάσεις και ειδικότερα αυτές του ψηφιακού αξονικού τομογράφου 16 τομών/sec, ο οποίος αναπαράγει 300-3000 εικόνες – ανάλογα με την εξέταση. Οποιαδήποτε εξέταση χρήζει εκτίμησης από ειδικό ιατρό (όπως νευροχειρουργό, αγγειοχειρουργό, χειρουργό θώρακος κτλ) τριτοβάθμιου – πανεπιστημιακού νοσοκομείου  των μεγάλων αστικών κέντρων, κυρίως της Θεσσαλονίκης, όπου αποστέλλονται οι περισσότερες διακομιδές ασθενών, είναι πλέον προσβάσιμη διαδικτυακά με τη χρήση ενός απλού περιηγητή διαδικτύου, και εκτός του εσωτερικού δικτύου του νοσοκομείου Πτολεμαΐδας, με ασφαλή σύνδεση. Στον ένα μήνας λειτουργίας της τηλεϊατρικής έχουν ήδη διαγνωστεί 8 περιπτώσεις αξονικών εξετάσεων, που πραγματοποιήθηκαν στο «Μποδοσάκειο», από τα νοσοκομεία Παπανικολάου, Ιπποκράτειο και ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης.

Οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής, αποτελούν ακόμη μία καινοτομία του νοσοκομείου. Υπενθυμίζεται ότι από την 1 Ιουνίου 2016 εδραιώθηκε η ηλεκτρονική διοχέτευση των απεικονιστικών εξετάσεων, ηλεκτρονικά μέσω του εσωτερικού δικτύου δεδομένων στους Η/Υ των ιατρείων για τη διάγνωση τους από το ιατρικό προσωπικό, με τη χρήση διεθνούς πιστοποιημένου προτύπου ISO 12052:2006 στην πληροφορική της υγείας για την ψηφιακή απεικόνιση και επικοινωνία στην Ιατρική – DICOM, ενώ παράλληλα χορηγείται στους εξωτερικούς ασθενείς «αυτοεκτελούμενο» CD με την αποτύπωση των απεικονιστικών εξετάσεων τους προς ιδία χρήση.

Επίσης, έχει ξεκινήσει πιλοτικά η διάθεση των εικόνων από εξετάσεις υπερήχων εξωτερικών ασθενών σε cd, για ιδία χρήση, ενώ για τους εσωτερικούς αποστέλλονται μέσω του εσωτερικού δικτύου δεδομένων στους Η/Υ του ιατρικού προσωπικού, και αποθηκεύονται σε ειδικό σύστημα επικοινωνίας και αποθήκευσης εικόνων (PACS), όπως και τις ακτινογραφίες.

Οι παραπάνω υπηρεσίες συμβάλουν θετικά στην εξορθολόγηση των δαπανών του νοσοκομείου, δεδομένου α) της μείωσης της χρήσης υλικού αποτύπωσης απεικονιστικών εξετάσεων και β) της μείωσης των άσκοπων διακομιδών ασθενών, με ότι ταλαιπωρία συνεπάγεται αυτό για τους ίδιους τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, ενώ παράλληλα αναβαθμίζουν την  ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Πτολεμαΐδας δίνοντας στους ασθενείς τις δυνατότητες α) μεταφοράς του ιατρικού φακέλου τους με τις απεικονιστικές εξετάσεις σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας  και β) διάγνωσης της ιατρικής τους κατάστασης μέσω των απεικονιστικών εξετάσεων, από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό τριτοβάθμιων νοσοκομείων με τη χρήση της τηλεϊατρικής.

 

Από το Γραφείο Διοίκησης