ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

thumb

Το Γ.Ν Πτολεμαϊδας ανακοινώνει στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής ότι στα πλαίσια της βελτίωσης της ποιότητας παροχών υπηρεσιών υγείας, του εξορθολογισμού των δαπανών του νοσοκομείου αλλά και της προστασίας του περιβάλλοντος, καταργεί προοδευτικά τη χρήση των φιλμς για την αποτύπωση των απεικονιστικών αποτελεσμάτων, αρχής γενομένης των ακτινογραφιών στους εξωτερικούς ασθενείς των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Εφεξής τα αποτελέσματα των απεικονιστικών εξετάσεων διοχετεύονται ηλεκτρονικά μέσω του εσωτερικού δικτύου δεδομένων στους Η/Υ των ιατρείων για τη διάγνωση τους από το ιατρικό προσωπικό, ενώ παράλληλα χορηγείται στους ασθενείς «αυτοεκτελούμενο» CD με την αποτύπωση των απεικονιστικών εξετάσεων τους προς ιδία χρήση.

Η ψηφιακή αποτύπωση και αποστολή των εξετάσεων διενεργείται με τη χρήση διεθνούς πιστοποιημένου προτύπου ISO 12052:2006 στην πληροφορική της υγείας για την ψηφιακή απεικόνιση και επικοινωνία στην Ιατρική – DICOM, διατηρώντας ιστορικότητα αποτελεσμάτων σε κάταλληλο σύστημα αρχειοθέτησης εικόνων και επικοινωνίας.

Το επόμενα στάδια τα οποία έχουν ήδη δρομολογηθεί είναι α) η κεντρική αποθήκευση όλων των απεικονιστικών εξετάσεων (ακτινογραφίες, αξονικές, μαστογραφίες, υπέρηχοι κτλ) σε δικτυακό σύστημα PACS (Picture Archiving and Communication System), β) η ηλεκτρονική διοχέτευση των αξονικών τομογραφιών, με μέσο όρο 800 εικόνων ανα εξέταση, μέσω του εσωτερικού δικτύου δεδομένων στους Η/Υ των ιατρείων για τη διάγνωση τους από το υπόλοιπο ιατρικό προσωπικό πέραν των ακτινολόγων και γ) η εξωτερική πρόσβαση στις απεικονιστικές εξετάσεις μέσω ασφαλών διαδικτυακών συνδέσεων από τριτοβάθμιες εξειδικευμένες – πανεπιστημιακές – κλινικές των μεγάλων αστικών κέντρων για εξιδικευμένες γνωματεύσεις, όποτε θεωρηθεί απαραίτητο, στα πλαίσια υπηρεσιών τηλεϊατρικής.

Οι παραπάνω καινοτομίες προκύπτουν στα πλαίσια της άριστης συνεργασίας των τμημάτων Ακτινολογικού και Πληροφορικής & Οργάνωσης.