1η Δημοσια διαβουλευση για προμηθεια μοσχευματων πλαστικων

thumb

1η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MOΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ)

 13-5 -2016:

1η Δημόσια διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ MOΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ (ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ), όπως συντάχθηκαν από την αρμόδια επιτροπή.

Χρόνος διάρκειας διαβούλευσης επτά(7) ημέρες, ήτοι από 13/5/2016 έως 20/5/2016.

Οι παρατηρήσεις επί των προδιαγραφών να αποστέλλονται στο mail:  prometh@otenet.gr 

με σκοπό να κοινοποιηθούν στην αρμόδια επιτροπή.

Τεχνικές Προδιαγραφές