Πρόχειρος διαγωνισμός για την παροχή Υπηρεσιών Δράσεων εκπαίδευσης ,διάδοσης, δικτύωσης ,πληροφόρησης και δημοσιότητας για το Υποέργο 3