2η Διαβούλευση Αναδιαμορφωμένων Τεχνικών Προδιαγραφών για Προϊόντα Αίματος

thumb

2η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ για Προϊόντα Αίματος ( Ασκοί Συλλογής Αίματος) CPV 33141510-8 του Πρόχειρου διαγωνισμού από το ΠΠΥΥ 2012 του Γενικού Νοσοκομείου: ”Μαμάτσειο” – ”Μποδοσάκειο’’.  Οι Παρατηρήσεις επί των ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ θα σταλούν ηλεκτρονικά στο  Email : prometh@οtenet.gr  μέχρι την 4-6-2014 και ώρα 14:30 π.μ.