ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

thumb

Διαβούλευση Τεχνικών Προδιαγραφών για Υπηρεσίες Μεταφοράς Αίματος και Παραγώγων  CPV 85146000-4  του Πρόχειρου Διαγωνισμού του Γενικού Νοσοκομείου ”Μαμάτσειο”-”Μποδοσάκειο”. 

Οι Παρατηρήσεις επί των ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ θα σταλούν ηλεκτρονικά στο Email : prometh@οtenet.gr μέχρι την Παρασκευή 30-5-2014 και ώρα 14:30 π.μ.