ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PATH

thumb

Η ολοένα αυξανόμενη τάση, τόσο παγκοσμίως όσο και στον Ευρωπαϊκό χώρο, για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των Συστημάτων Υγείας και των Νοσοκομείων ειδικότερα, διαμέσου της εφαρμογής στρατηγικών βελτίωσης ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας , έχει οδηγήσει στην ανάγκη χρήσης εργαλείων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της ποιότητας των διοικητικών, κλινικών και άλλων εργασιών στα Νοσοκομεία.

Το Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας είναι το πρώτο νοσοκομείο στην Δ. Μακεδονία που συμμετέχει από τον Οκτώβριο του 2013 στο πρόγραμμα PATH (Performance Assessment Tool For Quality Improvement In Hospitals ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.