ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΤΝ

thumb

1. www.isn-online.org [International Society of Nephrology]

2. www.era-edta.org [European Dialysis and Transplant Association (EDTA)]

3. www.ispd.org  [The International Society For Peritoneal Dialysis) (ISPD]

4. www.asn-online.org  [American Society of Nephrology]

5. www.kidney.org  [National Kidney Foundation (NKF)]

6. www.eneph.com [Dialysis & Transplantation]

7. www.nephron.com  [The Nephron Information Center]

8. www.pkdcure.org [Πολυκυστική Νόσος των Νεφρών]

9. www.sin-italy.org (Ιταλική Νεφρολογική Εταιρεία)]

10. www.kidneydirections.com [BaxterKidney Directions]

11. www.ash-us.org (The American Society of Hypertention) (ASH)

12. www.hdcn.com (Hypertension Dialysis Clinical Nephrology (HDCN)

13. www.fda.gov  [Food and Drug Administration]

14. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi [Medline]

15. www.hygeia.gr  (ΥΓΕΙΑ)

16. www.ene.gr [Ελληνική Νεφρολογική Εταιρεία]

17. www.music.gr/systran/index.htm [Αυτόματος Μεταφραστής]

19. www.anna.inurse.com (Αμερικανική Ένωση Νοσηλευτών Νεφρολογίας)

20. www.nephrology.edu.au (Ένωση Νεφρολόγων Αυστραλίας και Νέας Ζηλανδίας)

21. www.kidney.org.au (Νεφρολογικό Ίδρυμα Αυστραλίας)

22. www.kidney.org  (Εθνικό Νεφρολογικό Ίδρυμα)

23. www.renal.org (Ένωση Νεφρολόγων Ην. Βασιλείου)

24. www.usdrs.org (Σύστημα Νεφρολογικών Πληροφοριών ΗΠΑ)

25. www.kidneyatlas.org  (Άτλας Νεφρολογικών Παθήσεων)

26. www.kidney.org/professionals/dog/ (DOQI κατευθυντήριες οδηγίες)

27. www.transweb.org  (Μεταμόσχευση)

28. www.wwilkins.com (J Am Soc Nephrol)

29. www.bmj.com (Br Med J)

30. www.Elsevier.com (Εκδόσεις Elsevier)

31. www.mayo.edu/education (Σελίδα της Mayo Clinic)

32. www.pslgroup.gr  (Ιατρικές Πληροφορίες)

33. www.aacr.org  (Αμερικανική Ένωση για την Έρευνα του Καρκίνου)

34. www.dekker.com  (Renal failure κ.ά.)

35. www.renalweb.com (Aιμοκάθαρση)

36. www.irontherapy.org  (χρήση σιδήρου στην αναιμία της ΧΝΑ)

37. www.dialysisliving.com [Dialysis Living]