ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΤΝ

thumb

ΤΜΗΜΑΤΑ :

Λειτουργούν τα παρακάτω τμήματα:

 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού:

Η Μονάδα λειτουργεί τώρα με δώδεκα
(12) μηχανήματα καθώς   και δύο (2) μηχανήματα εφεδρικά. Η ΜΤΝ λειτουργεί σε δύο βάρδιες κάθε ΔευτέραΤετάρτηΠαρασκευή και μία βάρδια κάθε ΤρίτηΠέμπτηΣάββατο εξυπηρετώντας κάθε φορά δέκα ( 12 ) ασθενείς..

Τα μηχανήματά μας είναι σύγχρονης τεχνολογίας , έχουν την δυνατότητα διενέργειας όλων των ειδών της αιμοκάθαρσης συμπεριλαμβανομένης και της πλασμαφαίρεσης. Είναι εγκατεστημένα σε δύο κλιματιζόμενους χώρους , καθόσον υπάρχει και ανεξάρτητος απομονωμένος χώρος για την αιμοκάθαρση θετικών στην ηπατίτιδα Β που περιλαμβάνει ένα μηχάνημα αιμοκάθαρσης και ένα εφεδρικό.

 

Η αγγειακή προσπέλαση όπως είναι κατανοητό είναι ένα πρόβλημα για τις επαρχιακές Μονάδες. Για μεν τις αρτηριοφλεβικές επικοινωνίες ( AV fistula) οι ασθενείς στέλνονται στο Νοσοκομεία Ιπποκράτειο, , όπου υπάρχουν εξειδικευμένοι γιατροί με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

Υπάρχει αυτονομία στην τοποθέτηση δίαυλων φλεβικών καθετήρων για περιπτώσεις επείγουσας αιμοκάθαρσης ή περιπτώσεις οξείας απόφραξης αγγειακής προσπέλασης καθόσον αυτά πραγματοποιούνται στο Νοσοκομείο μας από τους γιατρούς της ΜΤΝ

2. Εξωτερικό Ιατρείο:

 

Από τη πρώτη στιγμή της λειτουργίας της Μονάδας (2003) λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία νεφρικών νόσων και αρτηριακής υπέρτασης δύο φορές την εβδομάδα         ( ΤρίτηΠέμπτη) με αρκετή προσέλευση ασθενών.

 

Νοσηλεία ασθενών:

Από τους Νεφρολόγους της ΜΤΝ καλύπτεται νεφρολογικά όλο το Νοσοκομείο με τα τμήματά του . Σε περίπτωση που χρειασθεί νοσηλεία αυτή μπορεί να γίνει στα 4 κρεβάτια ( 2 θάλαμοι) που έχουν παραχωρηθεί στην ΜΤΝ μέσα στην Παθολογική κλινική για νοσηλεία νεφρολογικών ασθενών ( απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου από 21/9/2004).