ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΛΑΝΟΤΑΙΝΙΩΝ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

thumb

Το Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας “ΜΠΟΔΟΣΑΚΕΙΟ” ύστερα από την υπ’αριθμ.411/01-11-2011 απόφαση του Δ.Σ του Νοσοκομείου προκηρύσσει πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την προμήθεια «Μελανοταινιών» προϋπολογισμού δαπάνης 30.000,00 € συμπ. του Φ.Π.Α με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή κατά είδος. (ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)

Διορθώσεις – Παρατηρήσεις.

1. Η συσκευή HP deskjet 5740 αναγράφεται 2 φορές (α/α 14,15, 22,23) στη λίστα συσκευών – αναλωσήμων. Η προσφορά θα γίνει στο σύνολο (άθροισμα) των 2 αναλωσήμων (μαύρης και έγχρωμης μελάνης) με τη διαφορά ότι για την έγχρωμη μελάνη ζητήται μόνο το αναλώσημο 344.

2. Το αναλώσημο με α/α 60 (106R01151) για τη συσκευή ΧΕΡΟΧ PHAZER 7400 αντικαθίσταται με τον κωδικό 106R01078

3. Τα αναλώσημα με α/α 36,37,38,39 αντικαθίστανατι με τους κωδικούς C5200YS – KS – CS – MS αντίστοιχα.

 

Μπορείτε να κάνετε λήψη της διακύρηξης και του (διορθωμένου) πίνακα συμπλήρωσης τιμών για να τον αποστείλετε είτε ηλεκτρονικά (στις 12 Ιαν 2012 ημερομηνία ανοίγματος προσφορών) στο email analosima@mpodosakeio.gr, είτε σε cd το οποίο θα εσωκλειεται στον κλειστό φάκελο της προσφοράς.