Το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο είναι σε θέση να παρέχει σε ύψιστο βαθμό μια πλήρη δέσμη υπηρεσιών Υγείας Υψηλής ποιότητας.
Από την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας ως τη νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στην αποκατάσταση και την κατ΄ οίκον νοσηλεία, τα νέα δεδομένα έχουν σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας.