ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

thumb

Α΄ Περίοδος: 1984- 1987 ιδρύθηκε το Κρατικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας και λειτουργεί ως παράρτημα του Νοσοκομείου Κοζάνης.

Β΄ Περίοδος :1987-1992 Ανεξαρτοποίηση από θυγατρικότητες και λειτουργία ως ανεξάρτητος νοσοκομειακός οργανισμός, στεγαζόμενος στον ίδιο χώρο. Με 110 κλίνες, 14 τμήματα και 33 θέσεις ιατρών.

Γ ΄ Περίοδος: 1992-1995 Μετεγκατάσταση με τον ίδιο οργανισμό στο νέο κτίριο, το οποίο ήταν ημιτελές και ολοκληρώθηκε οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά το 1996. Εξέλειπαν πλέον τα προβλήματα χώρων και εγκαταστάσεων και το νοσοκομείο με το ίδιο σχεδόν προσωπικό είχε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης

Δεκέμβριο 1995 εγκρίθηκε ο νέος οργανισμός με 250 κλίνες 20 τμήματα και 4 ειδικές μονάδες..