ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

Το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, για να λειτουργήσει στη μέγιστη δυνατή ποσοτική και ποιοτική απόδοσή του, θεωρείται επιτακτικά αναγκαία η υλοποίηση έργων συμπληρωματικού εξοπλισμού και βελτίωσης υποδομών. Προς αυτή την κατεύθυνση κατατέθηκαν ολοκληρωμένες προτάσεις συνολικού ύψους περίπου 2.935.000€, στο 3ο K.Π.Σ. από τις οποίες ήδη εγκρίθηκαν τέσσερις που υλοποιούνται άμεσα. Πρόκειται για α) τη σύσταση και τον εξοπλισμό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας  προϋπολογισμού 302.275€,   β) τον εξοπλισμό του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προϋπολογισμού 173.000€, γ) η σύσταση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού προϋπολογισμού 230.000€ και δ) τον εξοπλισμό για την Δ’ αίθουσα Χειρουργείου προϋπολογισμού 294.000€. Οι 3 πρώτες προτάσεις υλοποιήθηκαν και η 4η βρίσκεται σε στάδιο της δημοπράτησης.
Η υλοποίηση των έργων αυτών πρόκειται να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ακτινολογικών εργαστηρίων, υπερήχων και αξονικού τομογράφου που λειτουργούν στον ίδιο χώρο. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα μιας άριστης μονάδας για επείγοντα και βαριά περιστατικά που θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να σώζονται ζωές, αφού μέχρι πρότινος η διακομιδή των περιστατικών αυτών γίνονταν στα Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης.
  Επίσημα στοιχεία για τον πληθυσμό, τις δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής και του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, έδειξαν τα προηγούμενα χρόνια, ότι υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν στην υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών Υγείας. Βάσει της προμελέτης της επιστημονικής ερευνητικής ομάδας του κ. Κόνδου, στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας επιβάλλεται να συσταθούν Μονάδες όπως αυτές του καρκίνου και του τραύματος-εγκαύματος που θεωρούνται ότι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού με τη συναφή ύπαρξη των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.
  Με μοναδικές στο είδος του κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές υψηλών προδιαγραφών, το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο έχει τις δυνατότητες να διαδραματίσει πρωτεύοντα και ουσιαστικό ρόλο στον τομέα Υγείας και Περίθαλψης, σε Περιφερειακό επίπεδο.    Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και την τεχνολογική υποστήριξη του Νοσοκομείου, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Έτσι, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο Υγείας, θεωρείται δεδομένη, καθώς σχεδιάζεται υπεύθυνα και δυναμικά, με στόχο το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, να συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας.