Δομή Νοσοκομείου

Το Νοσοκομείο μας

Αποτελείται από διάφορους τομείς και υπηρεσίες στις οποίες υπάγονται αντίστοιχες κλινικές και τμήματα. Συγκεκριμένα διαχωρίζεται σε 3 βασικές υπηρεσίες, τη Διοικητική, την Ιατρική και τη Νοσηλευτική Υπηρεσία.