Γενικές Πληροφορίες

Το Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, βρίσκεται στη θέση Κουρί, σε απόσταση 5 χλμ. βορειοανατολικά της πόλης.
Ξεκινά να κατασκευάζεται το 1980 με τη χρηματοδότηση του ιδρύματος Μποδοσάκη, σε οικόπεδο 100.000 τ.μ., το οποίο παραχωρήθηκε από το Δήμο Πτολεμαΐδας, για το σκοπό αυτό. Η επιλογή της περιοχής της Πτολεμαΐδας για την κατασκευή του έργου, υπαγορεύτηκε από την έλλειψη σύγχρονης Νοσοκομειακής υποδομής στη Δυτική Μακεδονία τη δεκαετία του ’80, από τη γεωγραφική θέση της πόλης και από τους δείκτες της βιομηχανικής και δημογραφικής της εξέλιξης, οι οποίοι κρίθηκαν εξαιρετικά δυναμικοί, εξαιτίας των δραστηριοτήτων των μονάδων της ΔΕΗ. Καθώς η δωρεά κάλυψε μέρος μόνον της ανέγερσης, λόγω μεγάλης υπέρβασης του προϋπολογισμού, το νοσοκομείο παραδίδεται ημιτελές στο Υπουργείο Υγείας και ολοκληρώνεται με τη συμβολή της ΔΕΗ, για να εγκανιαστεί στις 7 Αυγούστου 1992.

Έτσι, σηματοδοτείται στην περιοχή μια νέα αρχή για τον τομέα της Νοσοκομειακής περίθαλψης, αφού το Μποδοσάκειο ήρθε, για να καλύψει ένα μεγάλο κενό, σε ένα ευαίσθητο ζήτημα.


Σήμερα, αποτελεί ένα σύγχρονο και λειτουργικότατο κτίριο, που ανταποκρίνεται επαρκώς στην παροχή Υπηρεσιών Υγείας και καλύπτει τις ανάγκες της περιοχής Εορδαίας του Νομού Κοζάνης, της επαρχίας Αμυνταίου του Νομού Φλωρίνης και συμπληρωματικά, τις ανάγκες υψηλού επιπέδου νοσηλείας άλλων Νομών της Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριάς-Γρεβενών), αντιμετωπίζοντας σε 24ωρη βάση εργατικά (από τις Μονάδες της ΔΕΗ), αγροτικά και τροχαία ατυχήματα.

Το Μποδοσάκειο Γενικό Νοσοκομείο παρέχει βάσει σχεδιασμού Διεθνών οργανισμών, υψηλών προδιαγραφών υπηρεσίες υγείας και Νοσοκομειακής περίθαλψης, καθώς διαθέτει την καλύτερη υλικοτεχνική υποδομή από όλα τα νομαρχιακά νοσοκομεία της χώρας, με υπερσύγχρονο και μοναδικό για την περιοχή, εξοπλισμό, ο οποίος ανανεώνεται διαρκώς. Οι ασθενείς, φιλοξενούνται σε προσήλιους χώρους με σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (παροχή οξυγόνου, τηλέφωνο, ζεστό νερό, ψυγεία, τηλεοράσεις, αποθηκευτικά ερμάρια, κλιματισμός, εσωτερικοί χώροι υγιεινής και ολιγάριθμες κλίνες).


Τα 22.000 τ.μ. οικοδομημένων χώρων, που διαμορφώνονται σε πέντε συνολικά επίπεδα, εξασφαλίζουν άνεση σε ασθενείς και προσωπικό. Το Νοσοκομείο είναι δυναμικότητας 250 κλινών, ενώ προβλέπονται συνολικά 20 τμήματα, 4 μονάδες, 10 χειρουργικές αίθουσες, μονάδα εντατικής θεραπείας, κύριοι και βοηθητικοί χώροι, με εγκαταστάσεις αναλογίας χώρου 90 τ.μ. ανά ασθενή.

Μποδοσάκειο Νοσοκομείο είναι σε θέση να παρέχει σε ύψιστο βαθμό μια πλήρη δέσμη υπηρεσιών Υγείας Υψηλής ποιότητας.
Από την πρόληψη και την προαγωγή της υγείας ως τη νοσοκομειακή περίθαλψη, η οποία θα οδηγήσει με τη σειρά της στην αποκατάσταση και την κατ΄ οίκον νοσηλεία, τα νέα δεδομένα έχουν σκοπό τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε επίπεδο Περιφέρειας.

Από την έναρξη της λειτουργίας του το Νοσοκομείο, διοικούνταν από επταμελές συμβούλιο. Σύμφωνα με τη μεταρρύθμιση, η οποία ίσχυσε, με τον Ν. 3328/05 στον τομέα της δημόσιας υγείας, το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας ανήκει πλέον στην ΥΠΕ Δυτικής Μακεδονίας και αποτελεί αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη Υπηρεσιακή Μονάδα αυτής με Διοικητική και Οικονομική αυτοτέλεια.

Έχει δικό του Πρωτόκολλο, αρχείο και σφραγίδα, ενώ υπόκειται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Όπως όλα τα αντίστοιχα στη χώρα μας, το νοσοκομείο συνιστά τεχνική-ξενοδοχειακή υπηρεσία με ξεχωριστό τμήμα οργάνωσης και πληροφορικής, που υπάγεται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου. Επίσης λειτουργεί το Ειδικό Γραφείο Υποδοχής Ασθενών και υποχρεωτικά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (T.E.Π.), με ειδική στελέχωση και εξοπλισμό, του οποίου η χρηματοδότηση εντάχθηκε στο 3ο Π.E.Π. Δυτικής Μακεδονίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, συστάθηκαν και οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και Τεχνητού Νεφρού. Στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο τέλος, έχει εισαχθεί, από την 1.1.2002, η ολοήμερη λειτουργία των απογευματινών τακτικών εξωτερικών ιατρείων, όπου διενεργούνται διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις.

Συνεισφορά στην έρευνα
Λόγω των ιδιαιτεροτήτων της περιοχής, το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο μπορεί να διαδραματίσει ουσιαστικό; ρόλο στον τομέα της έρευνας. Η συνεργασία με πανεπιστημιακά ερευνητικά τμήματα, απέδειξε πως το επιστημονικό προσωπικό, αλλά και ο εξοπλισμός του Νοσοκομείου, συμβάλλουν σημαντικά στη διεκπεραίωση ερευνών με πρωτοπόρες τεχνολογίες. Τα πορίσματα των ερευνών, παρουσιάζονται σε επιστημονικά συνέδρια και διαλέξεις.
Πιο συγκεκριμένα, έχει εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο, σε συνεργασία με το Εργαστήριο «Έρευνας Παθήσεων από το Περιβάλλον» του Γ.Π.Ν. «Γ. Παπανικολάου», ένα πλήρες εργαστήριο ελέγχου αναπνευστικής λειτουργιας. Στην ομάδα συμμετέχουν, τόσο γιατροί του Νοσοκομείου, όσο και εξωνοσοκομειακοί γιατροί της πόλης. Αξίζει να σημειωθεί, ότι το Παθολογικό και Πνευμονολογικό Τμήμα, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ., συμβάλλει στην πνευμονολογική έρευνα που διεξάγεται βάσει της νέας τεχνολογίας, με την εγκατάσταση του Συστήματος Τομογραφίας Εφαρμοσμένου Δυναμικού (πληθυσμογράφος) στο χώρο του Νοσοκομείου. Πρόκειται για ένα νέο και υπερσύγχρονο «εργαλείο» έρευνας των πνευμόνων του πληθυσμού της περιοχής, το οποίο με περιφερειακά ηλεκτρόδια καταγράφει την ύπαρξη ή μη, πνευμονικού υγρού.

Συνεχής επιστημονική ενημέρωση
Το επιστημονικό προσωπικό του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο της τεχνολογίας και τα νέα ιατρικά δεδομένα, παρακολουθώντας σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια. Θέτει σε εφαρμογή την τεχνογνωσία και την ιατρική, με στόχο την υψηλή ποιότητα των προσφερόμενων Υπηρεσιών Υγείας. Πολιτική της Διεύθυνσης του Νοσοκομείου, είναι να υιοθετεί τις αιτήσεις που υποβάλλονται για τη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού, με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και να ενισχύει τα προγράμματα μετεκπαίδευσης στον τομέα της εντατικής θεραπείας και του τεχνητού νεφρού, με τη σύσταση των συναφών Μονάδων Τ.Ε.Π. και Μ.Ε.Θ.

Δανειστική Βιβλιοθήκη
Η σύσταση Δανειστικής Βιβλιοθήκης για όλα τα τμήματα νοσηλείας ενηλίκων, αλλά και  για την παιδιατρική Κλινική, αποτελεί μία καινοτομία της Διοίκησης του Νοσοκομείου. Με την αποδοχή δωρεών από φορείς και πολίτες που νοσηλεύτηκαν και με τη συμβολή της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, δίνεται η δυνατότητα, τόσο σε ασθενείς που δεν είναι βαριάς νοσηλείας, όσο και σε συνοδούς, να εκμεταλλευτούν εποικοδομητικά το χρόνο τους. Η Βιβλιοθήκη αναμένεται να έχει μεγάλη ανταπόκριση, καθώς θα ανανεώνεται τακτικά.

Σημαντική θεωρείται η κοινωνική προσφορά των φορέων της περιοχής, του Δήμου Πτολεμαΐδας, των Οργανισμών, της ΔΕΗ, αλλά και των πολιτών, οι οποίοι στηρίζουν με κάθε τρόπο το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, που κατόρθωσε να φανεί αντάξιο της εμπιστοσύνης όλων.
Με χρηματοδότηση της ΔΕΗ το 1992 αποπληρώθηκε το χρέος που βάραινε το ξεκίνημά του και εμπλουτίστηκε με συνεργεία, ασθενοφόρα και εξοπλισμό από δωρεές φορέων και απλών πολιτών. Έτσι, μπορεί σήμερα να σχεδιάσει το μέλλον και να προβεί σε καθοριστικές αποφάσεις, με στόχο να καλύψει τις προσδοκίες των ανθρώπων της περιοχής.

Το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, για να λειτουργήσει στη μέγιστη δυνατή ποσοτική και ποιοτική απόδοσή του, θεωρείται επιτακτικά αναγκαία η υλοποίηση έργων συμπληρωματικού εξοπλισμού και βελτίωσης υποδομών. Προς αυτή την κατεύθυνση κατατέθηκαν ολοκληρωμένες προτάσεις συνολικού ύψους περίπου 2.935.000€, στο 3ο K.Π.Σ. από τις οποίες ήδη εγκρίθηκαν τέσσερις που υλοποιούνται άμεσα.

Πρόκειται για α) τη σύσταση και τον εξοπλισμό της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας  προϋπολογισμού 302.275€,   β) τον εξοπλισμό του τμήματος Επειγόντων Περιστατικών προϋπολογισμού 173.000€, γ) η σύσταση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού προϋπολογισμού 230.000€ και δ) τον εξοπλισμό για την Δ’ αίθουσα Χειρουργείου προϋπολογισμού 294.000€. Οι 3 πρώτες προτάσεις υλοποιήθηκαν και η 4η βρίσκεται σε στάδιο της δημοπράτησης.
Η υλοποίηση των έργων αυτών πρόκειται να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις ακτινολογικών εργαστηρίων, υπερήχων και αξονικού τομογράφου που λειτουργούν στον ίδιο χώρο. Έτσι, παρέχεται η δυνατότητα μιας άριστης μονάδας για επείγοντα και βαριά περιστατικά που θα καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να σώζονται ζωές, αφού μέχρι πρότινος η διακομιδή των περιστατικών αυτών γίνονταν στα Νοσοκομεία Θεσσαλονίκης.


  Επίσημα στοιχεία για τον πληθυσμό, τις δραστηριότητες της ευρύτερης περιοχής και του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, έδειξαν τα προηγούμενα χρόνια, ότι υπάρχει δυνατότητα ουσιαστικών παρεμβάσεων που θα βοηθήσουν στην υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών Υγείας. Βάσει της προμελέτης της επιστημονικής ερευνητικής ομάδας του κ. Κόνδου, στο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας επιβάλλεται να συσταθούν Μονάδες όπως αυτές του καρκίνου και του τραύματος-εγκαύματος που θεωρούνται ότι θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του πληθυσμού με τη συναφή ύπαρξη των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ.
  Με μοναδικές στο είδος του κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδομές υψηλών προδιαγραφών, το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο έχει τις δυνατότητες να διαδραματίσει πρωτεύοντα και ουσιαστικό ρόλο στον τομέα Υγείας και Περίθαλψης, σε Περιφερειακό επίπεδο.   

Η εμπιστοσύνη των πολιτών προς το άριστα εκπαιδευμένο ιατρικό προσωπικό και την τεχνολογική υποστήριξη του Νοσοκομείου, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντική. Έτσι, η διεύρυνση των δραστηριοτήτων σε επίπεδο Υγείας, θεωρείται δεδομένη, καθώς σχεδιάζεται υπεύθυνα και δυναμικά, με στόχο το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο, να συμβάλλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών Υγείας.

Α΄ Περίοδος: 1984- 1987 ιδρύθηκε το Κρατικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας και λειτουργεί ως παράρτημα του Νοσοκομείου Κοζάνης.

Β΄ Περίοδος :1987-1992 Ανεξαρτοποίηση από θυγατρικότητες και λειτουργία ως ανεξάρτητος νοσοκομειακός οργανισμός, στεγαζόμενος στον ίδιο χώρο. Με 110 κλίνες, 14 τμήματα και 33 θέσεις ιατρών.

Γ ΄ Περίοδος: 1992-1995 Μετεγκατάσταση με τον ίδιο οργανισμό στο νέο κτίριο, το οποίο ήταν ημιτελές και ολοκληρώθηκε οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά το 1996. Εξέλειπαν πλέον τα προβλήματα χώρων και εγκαταστάσεων και το νοσοκομείο με το ίδιο σχεδόν προσωπικό είχε μια σταθερή πορεία ανάπτυξης

Δεκέμβριο 1995 εγκρίθηκε ο νέος οργανισμός με 250 κλίνες 20 τμήματα και 4 ειδικές μονάδες..

Η ιατρική παράδοση της Πτολεμαϊδας συμβαδίζει με την κοινωνική της παράδοση Ακολούθησε και αυτή τους ρυθμούς των κοινωνικών μετατροπών που σημειώθηκαν μετά από το 1960, που οι βιομηχανικές δραστηριότητες της ΔΕΗ με επίκεντρο το λιγνίτη επέφεραν στην κοινωνία. Έτσι ενώ πριν δύο μικρές κλινικές και ένας υγειονομικός σταθμός που υπολειτουργούσε κάλυπταν στοιχειωδώς τις ανάγκες τις υγείας, αυτές μέσα σε μία σε μία δεκαετία εκρηκτικών μεταβολών, στοιχειοθέτησαν την ανάγκη της αναβάθμισης των υγειονομικών και νοσηλευτικών παροχών και δυνατοτήτων της πόλεως.

Τέλος δεκαετίας του 1970 και με αιτία και αφορμή τη διαθήκη του αείμνηστου Μποδοσάκη- ο οποίος είχε ξεκινήσει την βιομηχανική επιχειρηματική γιγάντωση από την Πτολεμαϊδα-, προέκυψε θέμα ανέγερσης «Δωρεά Μποδοσάκη» Νοσοκομείου στο Νομό Κοζάνης. Αυτό αφού προκάλεσε τις συνήθεις αντιδράσεις μεταξύ γειτονικών πόλεων αντιγνωμίες και αντιθέσεις, τελικά οδήγησε στην απόφαση της πολιτείας να ανεγερθεί το Νοσοκομείο στην περιοχή της Πτολεμαϊδας..

Πράγματι το 1984 ιδρύθηκε το Κρατικό Νοσοκομείο Πτολεμαϊδας στεγαζόμενο στο κτίριο της κλινική Μπαλταδώρου, το οποίο για μία τριετία λειτούργησε σαν παράρτημα του Μαμάτσειου Νοσοκομείου Κοζάνης. Επειδή διαπιστώθηκε ότι παραρτηματική διοίκηση και η ιατρική συνλειτουγία με το Μαμάτσειο δεν επέτρεπε την ορθή διαχειριστική διεκπεραίωση και ιατρική λειτουργία και ανάπτυξη του νοσοκομείου η Πολιτεία το 1987 δημοσίευσε τον ανεξάρτητο νοσοκομειακό οργανισμό του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας, δυναμικότητας 110 κλινών.

Τον Αύγουστο του 1992 όλος ο μηχανισμός του Νοσοκομείου μεταφέρθηκε και εγκαταστάθηκε στο νεόδμητο κτίριο, δωρεά του Ιδρύματος Μποδοσάκη, στις βόρειες περιοχές της πόλης.

Το 1995 δημοσιεύθηκε ο νέος οργανισμός του Νοσοκομείου δυναμικότητας 250 κλινών εκ των οποίων 105 στον Παθολογικό τομέα , 120 στον Χειρουργικό τομέα και 25 στον Ψυχιατρικό τομέα.